Nowe przepisy nakładają więcej obowiązków na biura rachunkowe. Jak przygotować się na wyższe ryzyko roszczeń.

close